برای رفع دلتنگی

پست ثابت

پسرم نیست. پس خاطره ی مشترکی نداریم تا ثبتش کنیم. انشالله برمیگرده و باز خاطره بازی راه میندازیم.                                                                        بهتون سر میزنم.                                                                      التماس دعا ...
31 خرداد 1396
1